ICON
ICON 0
  • La teva cesta esta buida!

Enviaments express 24/48h. Demà pot estar a casa teva.
info@letrasynombres.com
ICON
ICON 0
  • La teva cesta esta buida!

Letras y nombres de madera
ICON ICON 0
  • La teva cesta esta buida!

Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT Respectem les vostres dades. NO les cedim a ningu. NO tenim les vostres dades bancàries. En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 3/2019, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals (d’ara endavant LOPDPGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades (R. 2016/679), a continuació l’informem sobre la nostra política de privacitat i tractament de les seves dades personals: 1 RESPONSABLE Qui és el Responsable del tractament de les seves dades? Identitat: ARS GRATIA SL CIF: B25821653 Adreça: C. Ginesta 8E, Pol. Ind. el Pi, 25286 Olius (Lleida) Tel. 938740836 Email: privacidad@letrasynombres.com 2 FINALITAT Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? Mantenir una relació contractual, així com gestionar l’accés i utilització dels Serveis a l’Usuari. Mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Remetre butlletins i comunicacions comercials sobre els nostres Productes i Serveis Les operacions previstes per a realitzar el tractament són: Remissió de comunicacions comercials publicitàries, comunicacions en referència als Serveis, qüestions tècniques o canvis en aquests, per correu electrònic, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions. Aquestes comunicacions seran realitzades pel Responsable i relacionades amb els seus Serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. Les dades rebudes per qualsevol dels mitjans i/o canals de contacte indicats en el lloc web, s’utilitzen amb la finalitat de gestionar les sol·licituds o incidències comunicades pels interessats. Realitzar estudis estadístics. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició. Remetre el butlletí de notícies del lloc web. Gestionar l’accés i la utilització dels Serveis a l’Usuari. Gestionar les bases de dades dels concursos o jocs que des de la pàgina web es promocionin als usuaris. Per quant temps conservarem les seves dades? “Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, i/o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat de manera expressa. 3 LEGITIMACIÓ Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? Base jurídica del tractament: L’Usuari ha donat el seu consentiment. Per a respectar una obligació contractual amb l’Usuari. Per a complir les obligacions legals. 4 DESTINATARIS A quins destinataris es comunicaran les seves dades? “Les dades que ens comuniqui no seran cedits a terceres empreses, tret que Vostè hagi consentit per escrit i expressament la cessió de dades a les empreses que en tot cas constin en el document de consentiment de cessió de dades. CESSIÓ DE DADES A TERCERS CAP Compliment de la Llei Ocasionalment, estem obligats a revelar dades personals a les autoritats i/o als tribunals de justícia en compliment d’un requeriment formal segons la legislació vigent. En tot cas, sempre sol·licitarem la documentació correcta a les autoritats pertinents abans de revelar qualsevol informació. 5 DRETS Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? “Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en el nostre despatx estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El nostre despatx deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, transparència, supressió, limitació i portabilitat a les seves dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic a les dades que us hem proporcionat a l’apartat “1 Responsable” Autoritat de control Si desitja plantejar una reclamació en relació al tractament de les seves dades per part nostra, l’informem que pot posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de dades, C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid http://www.agpd.es 6 PROCEDÈNCIA Com hem obtingut les seves dades? Les dades personals que tractem procedeixen directament de Vostè, i existeix el seu consentiment exprés i per escrit perquè puguem obtenir i tractar les seves dades. A continuació enumerem les dades que podem obtenir de Vostè, la qual cosa això no significa que tinguem totes aquestes dades seves. Les categories de dades que es tracten són: Dades d’identificació: nom i cognoms / denominació social, NIF/CIF, adreces postals o electròniques Informació comercial. NO tenim mai les vostres dades bancàries (numero de tarjeta de crèdit o compte bancari). 7 LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Solsona.
català ca