ICON
ICON 0
  • La teva cesta esta buida!

Enviaments express 24/48h. Demà pot estar a casa teva.
info@letrasynombres.com
ICON
ICON 0
  • La teva cesta esta buida!

Letras y nombres de madera
ICON ICON 0
  • La teva cesta esta buida!

Condicions de venda/servei

Avís Legal

La consulta d'aquest lloc web per part dels navegants és gratuïta. Els i les usuaris i usuàries fan ús dels serveis de la pàgina pel seu propi compte i risc, sense que LETRASYNOMBRES.COM ofereixi garantia expressa o implícita alguna de cap tipus. La utilització d'aquest lloc implica l'acceptació per part de l'usuari @ d'aquestes condicions, així com dels termes i advertències presents en les mateixes.

LETRASYNOMBRES.COM es reserva el dret de modificar els preus de venda dels productes exposats en aquesta web amb motiu de canvi de el preu dels mateixos en el proveïdor. El cost dels mateixos es veurà afectat un cop aparegui el nou preu publicat a la web sense efecte retroactiu.

LETRASYNOMBRES.COM es reserva el dret a fixar les normes d'ús i a modificar-les en funció de l'evolució dels serveis oferts. El usuaris i usuàries accepta ajustar-se a totes les normes aplicables al seu país de domicili / residència.

LETRASYNOMBRES.COM no assumeix cap responsabilitat en relació amb la informació continguda en aquest lloc ni amb l'ús que els usuaris i usuàries puguin fer de la mateixa, i queda exempta de tota responsabilitat pel que fa als danys directes o indirectes derivats de la consulta d' aquest lloc o la utilització d'algun dels seus serveis per part de l'usuari @.

LETRASYNOMBRES.COM es reserva el dret a introduir modificacions i actualitzacions en la informació continguda en el lloc en qualsevol moment i sense previ avís.

LETRASYNOMBRES.COM no garanteix l'accés lliure d'interrupcions i errors a el lloc, ni que aquest es trobi fora de perill de virus o altres elements perillosos, ni serà responsable de cap dany, directe o indirecte, derivat de la impossibilitat de l'usuari @ per navegar per el lloc o utilitzar algun dels seus serveis.

LETRASYNOMBRES.COM es reserva el dret a interrompre el subministrament de serveis i no podrà ser considerada responsable, sota cap concepte, de la finalitat de l'accés als mateixos.

El usuaris i usuàries es compromet a respectar íntegrament els drets d'autor d'LETRASYNOMBRES.COM i de tercers. La divulgació de marques, fotografies, imatges i textos en les pàgines de LETRASYNOMBRES.COM no podrà interpretar-se com la concessió a l'usuari @ d'un dret d'ús.

El usuaris i usuàries serà l'únic responsable de la confidencialitat del seu perfil (adreça de correu electrònic i contrasenya) i eximeix expressament a LETRASYNOMBRES.COM de qualsevol responsabilitat en cas de pèrdua o dany derivats de l'ús no autoritzat de el perfil de l'usuari @.

Qualsevol controvèrsia sorgida en relació amb el lloc web de LETRASYNOMBRES.COM serà dirimida d'acord amb el dret espanyol. En cas de litigi, es podrà presentar en qualsevol procediment judicial (en els jutjats de Solsona), extrajudicial o administratiu una versió impresa de les presents condicions generals d'ús i qualsevol altra menció annexa en format electrònic.

català ca